CANALITZAR EMOCIONS

En aquest apartat hi trobarà productes pensats per crear espais interiors o exteriors on donar continuïtat al record de l’ésser perdut, i si cal, elaborar cerimonials particulars a mida.

Aquesta opció és un recurs senzill que s’adapta a allò que un sent que li agradaria fer, i a la vegada és una bona manera de donar sortida a aquelles emocions que podrien quedar més estancades.