Els centres veterinaris estan preparats per condicionar el cos de l’animal i conservar-lo fins la seva incineració. D’aquesta manera li oferiran la possibilitat d’escollir si desitja una incineració col·lectiva o individual, així com si vol contractar algun dels altres serveis oferts.

1. INCINERACIÓ COL·LECTIVA.

La seva mascota serà incinerada conjuntament amb altres animals. Aquesta opció no permet la recuperació de cendres.

2. INCINERACIÓ INDIVIDUAL

La seva mascota s’incinerarà sola en un crematori, de manera que es podran recuperar les cendres. En aquest cas podrà també escollir si desitja concertar hora i estar present en el moment de la incineració, o bé recollir directament l’urna al centre veterinari al cap d’uns dies.

En ambdós casos, si ho desitja, li farem arribar un document certificant la incineració del seu animal de companyia (se sol·licitaran les seves dades de contacte). 

Alguns dels serveis oferts només es poden contractar amb la incineració individual, ja que es basen en la recuperació de cendres de la seva mascota. No és possible recuperar cendres en la opció d’incineració col·lectiva.